Lớp 1 – Bài 12 – Trang 202 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 12 – Page 202 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 12 – Trang 202 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 12 – Page 202 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 12

Trang 202

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ên, gạch dưới những từ có
vần ôn và đóng khung những từ có vần ơn. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)
Mẹ đốt nến trên bàn thờ.
Con nhện giăng tơ để bắt mồi.
Gia đình em có bốn người. 4
Bố tắm cho Tú ở trong bồn.
Em phụ bố sơn phòng bé Lâm màu xanh.
Anh Việt lớn hơn em Sơn.

AUDIO CLIP

Leave a Reply