Lớp 1 – Bài 13 – Trang 216 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 13 – Page 216 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 13 – Trang 216 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 13 – Page 216 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 13

Trang 216

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần am và gạch dưới những từ có
vần im. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)
Tâm thích ăn những trái cam ngọt.
Người đứng thứ tám là anh của Tâm.
Căn phòng chỉ có tấm thảm hoa.
Con chim kiểng được nuôi trong chiếc lồng
tre.
Bố dùng kìm cắt sợi kẽm ra từng khúc.
Nhím có bộ lông nhọn.

AUDIO CLIP

Leave a Reply