Lớp 1 – Bài 11 – Trang 184 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 11 – Page 184 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 11 – Trang 184 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 11 – Page 184 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 11

Trang 184

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ăn và gạch dưới những từ có
vần ân. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)
Văn rủ Lân đi coi rắn trong sở thú.
Khi ngủ dậy, Vân gấp chăn gọn gàng.
Mẹ mua một cặp khăn màu xanh.
Tân rất thích xem múa lân.
Thầy nhờ Mẫn lấy phấn giùm thầy.
Mẹ dặn em chớ làm bẩn quần áo.

AUDIO CLIP

Leave a Reply