Lớp 1 – Bài 18 – Trang 296 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 18 – Page 296 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 18 – Trang 296 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 18 – Page 296 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 18
Trang 296

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ăm và gạch dưới những từ có vần âm. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)

Nhà dì Mai có nuôi một con vịt.

Thu hái trái cây bỏ vào những cái sọt.

Mẹ nhờ Ngọc gọt khoai.

Cô giáo tặng Ngọc cây bút màu đen.

Mẹ dạy bé cài nút áo.

AUDIO CLIP

Leave a Reply