Lớp 1 – Bài 17 – Trang 280 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 17 – Page 280 – Reading Practice – Vietnamese LangaguageLớp 1 – Bài 17 – Trang 280 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 17 – Page 280 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 17

Trang 280

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ăm và gạch dưới những từ có vần âm. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)

Mẹ xới cơm vào bát cho Vy.

Minh hát cho ông bà nghe.

Bé Lan xúc cát đổ vào cái xô.

Ông bà ngoại tặng cho Ân con vẹt.

Cái cây trước nhà bị sét đánh gãy.

Mẹ biếu bà cặp bánh tét.

AUDIO CLIP

Leave a Reply