Lớp 1 – Bài 15 – Trang 91 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 15 – Page 91 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa


]Bài 15 = Lesson 15
Trang 91 = Page 91
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ e

trái me = tamarind (sample audio)

con ve = cicada (sample audio)

chiếc ghe = boat (sample audio)

Tơ đi lẹ. = (sample audio)

Bé Tơ té. (sample audio)

Tí bẻ cà. (sample audio)

Xe dừng, chị đỡ Tơ xuống xe. (sample audio)

cá he = Barb (freshwater) fish (sample audio)

Leave a Reply