Lớp 1 – Bài 18 – Trang 109 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 18 – Page 109 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 18 = Lesson 18
Trang 109 = Page 109
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ m

cái mão = crow (sample audio))

tô mì = noodle bow (sample audio)

bà mẹ = the mother (sample audio)

con mèo = cat (sample audio)

Mẹ Tơ mở tủ. (sample audio)

Bé Tí có mũ nỉ. (sample audio)

Tô to mà mê. (sample audio)

Tí xem mặt trời mọc. (sample audio)

Leave a Reply