Month: April 2020

D100 Radio, UPS, Red Sox Foundation and Leading Healthcare Organizations Launch On the Frontlines Fundraiser to Help Those Most Impacted by COVID-19


Theo tin D100 Radio, LLC hay prnewswire.com
NEW YORK, April 23, 2020 /PRNewswire/ — D100 Radio, a top internet radio station, announces an innovative fundraising event to support the first responders and healthcare workers risking their lives to protect us during the COVID-19 pandemic. This interactive event, supported by UPS, will directly benefit major healthcare organizations in New York, Los Angeles, Boston, Detroit, Seattle and New Orleans most impacted by the COVID-19 pandemic.

On the Frontlines: COVID-19 First Responder Fundraiser gives listeners a unique opportunity to interact with one of the nation’s top internet radio stations while supporting the most important cause of our time. D100 Radio will feature music, artists and content based on requests from listeners and first responders. During the 24-hour broadcast, patrons will be able to curate the on-air event, all in real time. The audience will be able to interact with and be broadcasted on D100 Radio, and also directly contribute to the organization of their choice to help the nation’s leading frontline response teams.

The direct recipients of this one-of-a-kind fundraiser are the country’s largest fire department, major hospitals, our military veterans and first responders at the epicenter of this unprecedented pandemic, as well as those pioneering the COVID-19 vaccine. These organizations represent our military veterans through Home Base, a Red Sox Foundation and Massachusetts General Hospital Program, along with our first responders through the FDNY Foundation. The healthcare frontlines include: NewYork-Presbyterian in New York, Henry Ford Health System in Detroit, Ochsner Health in New Orleans, Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, University of Washington Medicine in Seattle, and Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

In collaboration with UPS donors to this cause will receive a special thank you as well as a commemorative gift of appreciation, only available during the fundraiser.

D100 Radio’s On the Frontlines: COVID-19 First Responder Fundraiser launches Wednesday, April 29 on iHeartRadio, Apple Music and all platforms that carry the station. The fundraiser will also be available on D100Radio.com, and the D100 Radio App (available on iOS and Android).

Mark your calendar for April 29, and join us to celebrate together and support our nation’s bravest.

Media Contact:
D100 Radio Media Relations
(212) 878-7616
media@d100radio.com

SOURCE D100 Radio, LLC

Related Links

Home

https://www.prnewswire.com/news-releases/d100-radio-ups-red-sox-foundation-and-leading-healthcare-organizations-launch-on-the-frontlines-fundraiser-to-help-those-most-impacted-by-covid-19-301046452.html

Lớp 1 – Bài 18 – Trang 109 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 18 – Page 109 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 18 = Lesson 18
Trang 109 = Page 109
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ m

cái mão = crow (sample audio))

tô mì = noodle bow (sample audio)

bà mẹ = the mother (sample audio)

con mèo = cat (sample audio)

Mẹ Tơ mở tủ. (sample audio)

Bé Tí có mũ nỉ. (sample audio)

Tô to mà mê. (sample audio)

Tí xem mặt trời mọc. (sample audio)

Báo cáo thị trường phát thanh kỹ thuật số toàn cầu 2019 trong bối cảnh cạnh tranh, xu hướng và cơ hội


Theo tin GLOBALMARKETERS.BIZ hay prnewswire.com

Báo cáo thị trường phát thanh kỹ thuật số toàn cầu 2019 trong bối cảnh cạnh tranh, xu hướng và cơ hội

Thị trường Phát thanh Truyền hình Kỹ thuật số đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng từ XX triệu USD lên XX triệu USD từ 2014 đến 2019. Với CAGR là X.X%, thị trường này ước tính sẽ đạt XX triệu USD vào năm 2026.

Báo cáo chủ yếu nghiên cứu quy mô, xu hướng gần đây và tình trạng phát triển của thị trường Phát thanh kỹ thuật số, cũng như cơ hội đầu tư, chính sách của chính phủ, động lực thị trường (trình điều khiển, hạn chế, cơ hội), chuỗi cung ứng và bối cảnh cạnh tranh. Đổi mới công nghệ và tiến bộ sẽ tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất của sản phẩm, làm cho nó được sử dụng rộng rãi hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Hơn nữa, Phân tích năm lực lượng của Porter (người tham gia tiềm năng, nhà cung cấp, người thay thế, người mua, đối thủ cạnh tranh trong ngành) cung cấp thông tin quan trọng để biết thị trường Phát thanh kỹ thuật số.

Những người chơi chính trong thị trường phát thanh kỹ thuật số toàn cầu bao gồm:
Tập đoàn Sinclair Broadcast Group
Southern Cross Austereo
Tổng công ty phát thanh truyền hình Na Uy (Norwegian Broadcasting Corporation)
Sirius XM Holdings Inc.
iHeartMedia
Cumulus Media Inc.
Phương tiện truyền thông Pandora Media
Truyền thông Cumulus Media
Truyền thông Liberty Media
Tập đoàn Sirius XM Holdings

Trên cơ sở các loại, thị trường Phát thanh Kỹ thuật số chủ yếu được chia thành:
Phát sóng âm thanh kỹ thuật số (DAB)
Đài phát thanh kỹ thuật số Mondiale (DRM)
ISDB-T
Đài phát thanh HD
Khác

Trên cơ sở các ứng dụng, thị trường bao gồm:
Thương mại
Khu dân cư
Chính quyền
Điện thoại di động
Ô tô
Sân bay
Bệnh viện
Khác

Về mặt địa lý, báo cáo bao gồm các nghiên cứu về sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, thị phần và tốc độ tăng trưởng và dự báo (2014-2026) của các khu vực sau:
Hoa Kỳ
Châu Âu (Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nga, Ba Lan)
Trung Quốc
Nhật Bản
Ấn Độ
Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam)
Trung và Nam Mỹ (Brazil, Mexico, Colombia)
Trung Đông và Châu Phi (Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Nam Phi, Nigeria)
Khu vực khác

Chương 1 cung cấp tổng quan về thị trường Phát thanh Vô tuyến Kỹ thuật số, chứa doanh thu toàn cầu, sản xuất, bán hàng toàn cầu và CAGR. Dự báo và phân tích thị trường Phát thanh Vô tuyến Số theo loại, ứng dụng và khu vực cũng được trình bày trong chương này.

Chương 2 là về bối cảnh thị trường và những người chơi chính. Nó cung cấp tình hình cạnh tranh và tình trạng tập trung thị trường cùng với thông tin cơ bản của những người chơi này.

Chương 3 cung cấp một phân tích toàn diện về những người chơi chính trong ngành Phát thanh kỹ thuật số. Thông tin cơ bản, cũng như hồ sơ, ứng dụng và thông số kỹ thuật của hiệu suất thị trường sản phẩm cùng với Tổng quan về doanh nghiệp được cung cấp.

Chương 4 đưa ra một cái nhìn toàn cầu về thị trường phát thanh kỹ thuật số. Nó bao gồm sản xuất, doanh thu thị phần, giá cả và tốc độ tăng trưởng theo loại.

Chương 5 tập trung vào ứng dụng Phát thanh vô tuyến số, bằng cách phân tích mức tiêu thụ và tốc độ tăng trưởng của mỗi ứng dụng.

Chương 6 là về sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu và nhập khẩu Phát thanh kỹ thuật số ở mỗi khu vực.

Chương 7 chú ý đến việc sản xuất, doanh thu, giá cả và tỷ suất lợi nhuận gộp của Phát thanh kỹ thuật số tại các thị trường của các khu vực khác nhau. Phân tích về sản xuất, doanh thu, giá cả và tỷ suất lợi nhuận gộp của thị trường toàn cầu được đề cập trong phần này.

Chương 8 tập trung vào phân tích sản xuất, bao gồm phân tích nguyên liệu chính, phân tích cấu trúc chi phí và phân tích quy trình, tạo nên một phân tích toàn diện về chi phí sản xuất.

Chương 9 giới thiệu chuỗi công nghiệp của Đài phát thanh kỹ thuật số. Phân tích chuỗi công nghiệp, nguồn nguyên liệu và người mua hạ nguồn được phân tích trong chương này.

Chương 10 cung cấp những hiểu biết rõ ràng về động lực thị trường.

Chương 11 triển vọng toàn bộ thị trường Phát thanh Kỹ thuật số, bao gồm dự báo doanh thu và sản xuất toàn cầu, dự báo khu vực. Nó cũng dự đoán thị trường phát thanh kỹ thuật số theo loại và ứng dụng.

Chương 12 kết luận các kết quả nghiên cứu và tinh chỉnh tất cả các điểm nổi bật của nghiên cứu.

Chương 13 giới thiệu phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu nghiên cứu để bạn hiểu.
Global Digital Radio Broadcasting Market Report 2019, Competitive Landscape, Trends And Opportunities

The Digital Radio Broadcasting market has witnessed growth from USD XX million to USD XX million from 2014 to 2019. With the CAGR of X.X%, this market is estimated to reach USD XX million in 2026.

The report mainly studies the size, recent trends and development status of the Digital Radio Broadcasting market, as well as investment opportunities, government policy, market dynamics (drivers, restraints, opportunities), supply chain and competitive landscape. Technological innovation and advancement will further optimize the performance of the product, making it more widely used in downstream applications. Moreover, Porter’s Five Forces Analysis (potential entrants, suppliers, substitutes, buyers, industry competitors) provides crucial information for knowing the Digital Radio Broadcasting market.

Major players in the global Digital Radio Broadcasting market include:
Sinclair Broadcast Group
Southern Cross Austereo
Norwegian Broadcasting Corporation
Sirius XM Holdings Inc.
iHeartMedia
Cumulus Media Inc.
Pandora Media
Cumulus Media
Liberty Media
Sirius XM Holdings

On the basis of types, the Digital Radio Broadcasting market is primarily split into:
Digital Audio Broadcasting (DAB)
Digital Radio Mondiale (DRM)
ISDB-T
HD Radio
Others

On the basis of applications, the market covers:
Commercial
Residential
Government
Mobiles
Automobile
Airports
Hospitals
Others

Geographically, the report includes the research on production, consumption, revenue, market share and growth rate, and forecast (2014-2026) of the following regions:
United States
Europe (Germany, UK, France, Italy, Spain, Russia, Poland)
China
Japan
India
Southeast Asia (Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thailand, Vietnam)
Central and South America (Brazil, Mexico, Colombia)
Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Egypt, South Africa, Nigeria)
Other Regions

Chapter 1 provides an overview of Digital Radio Broadcasting market, containing global revenue, global production, sales, and CAGR. The forecast and analysis of Digital Radio Broadcasting market by type, application, and region are also presented in this chapter.

Chapter 2 is about the market landscape and major players. It provides competitive situation and market concentration status along with the basic information of these players.

Chapter 3 provides a full-scale analysis of major players in Digital Radio Broadcasting industry. The basic information, as well as the profiles, applications and specifications of products market performance along with Business Overview are offered.

Chapter 4 gives a worldwide view of Digital Radio Broadcasting market. It includes production, market share revenue, price, and the growth rate by type.

Chapter 5 focuses on the application of Digital Radio Broadcasting, by analyzing the consumption and its growth rate of each application.

Chapter 6 is about production, consumption, export, and import of Digital Radio Broadcasting in each region.

Chapter 7 pays attention to the production, revenue, price and gross margin of Digital Radio Broadcasting in markets of different regions. The analysis on production, revenue, price and gross margin of the global market is covered in this part.

Chapter 8 concentrates on manufacturing analysis, including key raw material analysis, cost structure analysis and process analysis, making up a comprehensive analysis of manufacturing cost.

Chapter 9 introduces the industrial chain of Digital Radio Broadcasting. Industrial chain analysis, raw material sources and downstream buyers are analyzed in this chapter.

Chapter 10 provides clear insights into market dynamics.

Chapter 11 prospects the whole Digital Radio Broadcasting market, including the global production and revenue forecast, regional forecast. It also foresees the Digital Radio Broadcasting market by type and application.

Chapter 12 concludes the research findings and refines all the highlights of the study.

Chapter 13 introduces the research methodology and sources of research data for your understanding.

Years considered for this report:
Historical Years: 2014-2018
Base Year: 2019
Estimated Year: 2019
Forecast Period: 2019-2026Table of Contents
1 Digital Radio Broadcasting Market Overview
1.1 Product Overview and Scope of Digital Radio Broadcasting
1.2 Digital Radio Broadcasting Segment by Type
1.2.1 Global Digital Radio Broadcasting Production and CAGR (%) Comparison by Type (2014-2026)
1.2.2 The Market Profile of Digital Audio Broadcasting (DAB)
1.2.3 The Market Profile of Digital Radio Mondiale (DRM)
1.2.4 The Market Profile of ISDB-T
1.2.5 The Market Profile of HD Radio
1.2.6 The Market Profile of Others
1.3 Global Digital Radio Broadcasting Segment by Application
1.3.1 Digital Radio Broadcasting Consumption (Sales) Comparison by Application (2014-2026)
1.3.2 The Market Profile of Commercial
1.3.3 The Market Profile of Residential
1.3.4 The Market Profile of Government
1.3.5 The Market Profile of Mobiles
1.3.6 The Market Profile of Automobile
1.3.7 The Market Profile of Airports
1.3.8 The Market Profile of Hospitals
1.3.9 The Market Profile of Others
1.4 Global Digital Radio Broadcasting Market by Region (2014-2026)
1.4.1 Global Digital Radio Broadcasting Market Size (Value) and CAGR (%) Comparison by Region (2014-2026)
1.4.2 United States Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3 Europe Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.1 Germany Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.2 UK Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.3 France Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.4 Italy Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.5 Spain Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.6 Russia Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.3.7 Poland Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.4 China Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.5 Japan Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.6 India Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7 Southeast Asia Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7.1 Malaysia Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7.2 Singapore Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7.3 Philippines Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7.4 Indonesia Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7.5 Thailand Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.7.6 Vietnam Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.8 Central and South America Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.8.1 Brazil Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.8.2 Mexico Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.8.3 Colombia Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9 Middle East and Africa Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9.1 Saudi Arabia Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9.2 United Arab Emirates Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9.3 Turkey Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9.4 Egypt Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9.5 South Africa Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.4.9.6 Nigeria Digital Radio Broadcasting Market Status and Prospect (2014-2026)
1.5 Global Market Size (Value) of Digital Radio Broadcasting (2014-2026)
1.5.1 Global Digital Radio Broadcasting Revenue Status and Outlook (2014-2026)
1.5.2 Global Digital Radio Broadcasting Production Status and Outlook (2014-2026)

2 Global Digital Radio Broadcasting Market Landscape by Player
2.1 Global Digital Radio Broadcasting Production and Share by Player (2014-2019)
2.2 Global Digital Radio Broadcasting Revenue and Market Share by Player (2014-2019)
2.3 Global Digital Radio Broadcasting Average Price by Player (2014-2019)
2.4 Digital Radio Broadcasting Manufacturing Base Distribution, Sales Area and Product Type by Player
2.5 Digital Radio Broadcasting Market Competitive Situation and Trends
2.5.1 Digital Radio Broadcasting Market Concentration Rate
2.5.2 Digital Radio Broadcasting Market Share of Top 3 and Top 6 Players
2.5.3 Mergers & Acquisitions, Expansion

3 Players Profiles
3.1 Sinclair Broadcast Group
3.1.1 Sinclair Broadcast Group Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.1.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.1.3 Sinclair Broadcast Group Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.1.4 Sinclair Broadcast Group Business Overview
3.2 Southern Cross Austereo
3.2.1 Southern Cross Austereo Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.2.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.2.3 Southern Cross Austereo Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.2.4 Southern Cross Austereo Business Overview
3.3 Norwegian Broadcasting Corporation
3.3.1 Norwegian Broadcasting Corporation Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.3.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.3.3 Norwegian Broadcasting Corporation Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.3.4 Norwegian Broadcasting Corporation Business Overview
3.4 Sirius XM Holdings Inc.
3.4.1 Sirius XM Holdings Inc. Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.4.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.4.3 Sirius XM Holdings Inc. Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.4.4 Sirius XM Holdings Inc. Business Overview
3.5 iHeartMedia
3.5.1 iHeartMedia Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.5.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.5.3 iHeartMedia Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.5.4 iHeartMedia Business Overview
3.6 Cumulus Media Inc.
3.6.1 Cumulus Media Inc. Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.6.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.6.3 Cumulus Media Inc. Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.6.4 Cumulus Media Inc. Business Overview
3.7 Pandora Media
3.7.1 Pandora Media Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.7.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.7.3 Pandora Media Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.7.4 Pandora Media Business Overview
3.8 Cumulus Media
3.8.1 Cumulus Media Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.8.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.8.3 Cumulus Media Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.8.4 Cumulus Media Business Overview
3.9 Liberty Media
3.9.1 Liberty Media Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.9.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.9.3 Liberty Media Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.9.4 Liberty Media Business Overview
3.10 Sirius XM Holdings
3.10.1 Sirius XM Holdings Basic Information, Manufacturing Base, Sales Area and Competitors
3.10.2 Digital Radio Broadcasting Product Profiles, Application and Specification
3.10.3 Sirius XM Holdings Digital Radio Broadcasting Market Performance (2014-2019)
3.10.4 Sirius XM Holdings Business Overview

4 Global Digital Radio Broadcasting Production, Revenue (Value), Price Trend by Type
4.1 Global Digital Radio Broadcasting Production and Market Share by Type (2014-2019)
4.2 Global Digital Radio Broadcasting Revenue and Market Share by Type (2014-2019)
4.3 Global Digital Radio Broadcasting Price by Type (2014-2019)
4.4 Global Digital Radio Broadcasting Production Growth Rate by Type (2014-2019)
4.4.1 Global Digital Radio Broadcasting Production Growth Rate of Digital Audio Broadcasting (DAB) (2014-2019)
4.4.2 Global Digital Radio Broadcasting Production Growth Rate of Digital Radio Mondiale (DRM) (2014-2019)
4.4.3 Global Digital Radio Broadcasting Production Growth Rate of ISDB-T (2014-2019)
4.4.4 Global Digital Radio Broadcasting Production Growth Rate of HD Radio (2014-2019)
4.4.5 Global Digital Radio Broadcasting Production Growth Rate of Others (2014-2019)

5 Global Digital Radio Broadcasting Market Analysis by Application
5.1 Global Digital Radio Broadcasting Consumption and Market Share by Application (2014-2019)
5.2 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate by Application (2014-2019)
5.2.1 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Commercial (2014-2019)
5.2.2 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Residential (2014-2019)
5.2.3 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Government (2014-2019)
5.2.4 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Mobiles (2014-2019)
5.2.5 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Automobile (2014-2019)
5.2.6 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Airports (2014-2019)
5.2.7 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Hospitals (2014-2019)
5.2.8 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Growth Rate of Others (2014-2019)

6 Global Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import by Region (2014-2019)
6.1 Global Digital Radio Broadcasting Consumption by Region (2014-2019)
6.2 United States Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.3 Europe Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.4 China Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.5 Japan Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.6 India Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.7 Southeast Asia Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.8 Central and South America Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)
6.9 Middle East and Africa Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export, Import (2014-2019)

7 Global Digital Radio Broadcasting Production, Revenue (Value) by Region (2014-2019)
7.1 Global Digital Radio Broadcasting Production and Market Share by Region (2014-2019)
7.2 Global Digital Radio Broadcasting Revenue (Value) and Market Share by Region (2014-2019)
7.3 Global Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.4 United States Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.5 Europe Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.6 China Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.7 Japan Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.8 India Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.9 Southeast Asia Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.10 Central and South America Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)
7.11 Middle East and Africa Digital Radio Broadcasting Production, Revenue, Price and Gross Margin (2014-2019)

8 Digital Radio Broadcasting Manufacturing Analysis
8.1 Digital Radio Broadcasting Key Raw Materials Analysis
8.1.1 Key Raw Materials Introduction
8.1.2 Price Trend of Key Raw Materials
8.1.3 Key Suppliers of Raw Materials
8.1.4 Market Concentration Rate of Raw Materials
8.2 Manufacturing Cost Analysis
8.2.1 Labor Cost Analysis
8.2.2 Manufacturing Cost Structure Analysis
8.3 Manufacturing Process Analysis of Digital Radio Broadcasting

9 Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers
9.1 Digital Radio Broadcasting Industrial Chain Analysis
9.2 Raw Materials Sources of Digital Radio Broadcasting Major Players in 2018
9.3 Downstream Buyers

10 Market Dynamics
10.1 Drivers
10.2 Restraints
10.3 Opportunities
10.3.1 Advances in Innovation and Technology for Digital Radio Broadcasting
10.3.2 Increased Demand in Emerging Markets
10.4 Challenges
10.4.1 The Performance of Alternative Product Type is Getting Better and Better
10.4.2 Price Variance Caused by Fluctuations in Raw Material Prices
10.5 Porter?s Five Forces Analysis
10.5.1 Threat of New Entrants
10.5.2 Threat of Substitutes
10.5.3 Bargaining Power of Suppliers
10.5.4 Bargaining Power of Buyers
10.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

11 Global Digital Radio Broadcasting Market Forecast (2019-2026)
11.1 Global Digital Radio Broadcasting Production, Revenue Forecast (2019-2026)
11.1.1 Global Digital Radio Broadcasting Production and Growth Rate Forecast (2019-2026)
11.1.2 Global Digital Radio Broadcasting Revenue and Growth Rate Forecast (2019-2026)
11.1.3 Global Digital Radio Broadcasting Price and Trend Forecast (2019-2026)
11.2 Global Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast by Region (2019-2026)
11.2.1 United States Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.2 Europe Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.3 China Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.4 Japan Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.5 India Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.6 Southeast Asia Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.7 Central and South America Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.2.8 Middle East and Africa Digital Radio Broadcasting Production, Consumption, Export and Import Forecast (2019-2026)
11.3 Global Digital Radio Broadcasting Production, Revenue and Price Forecast by Type (2019-2026)
11.4 Global Digital Radio Broadcasting Consumption Forecast by Application (2019-2026)

12 Research Findings and Conclusion

13 Appendix
13.1 Methodology
13.2 Research Data Sourcehttps://www.globalmarketers.biz/report/technology-and-media/global-digital-radio-broadcasting-market-report-2019,-competitive-landscape,-trends-and-opportunities/136749#table_of_contents

Xperi to Report First Quarter Fiscal Year 2020 Financial Results


Theo tin Xperi Corporation hay prnewswire.com

Xperi to Report First Quarter Fiscal Year 2020 Financial Results
April 22, 2020 04:05 PM Eastern Daylight Time
SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Xperi Corporation (Nasdaq: XPER), (“Xperi” or the “Company”) will announce its financial results for the first quarter ended March 31, 2020, on Wednesday, May 6, 2020, following the close of the market. The Company will host an earnings conference call at 2:00 p.m. Pacific Time (5:00 p.m. Eastern Time) that same day.

To access the Company’s earnings conference call:

U.S. callers, please dial 800-309-1256
International callers, please dial +1 323-347-3622
Conference ID: 117509

All participants should dial in at least 15 minutes prior to the start of the conference call and must use the conference ID to access the call. Due to COVID-19 and a low number of operators, wait times for the actual dial in will be long and the company suggests utilizing the webcast link to access the call at Xperi Q1 2020 Earnings Call Webcast.

About Xperi Corporation

Xperi Corporation (Nasdaq: XPER) and its brands DTS, IMAX Enhanced, HD Radio, and Invensas, are dedicated to creating innovative technology solutions that enable extraordinary experiences for people around the world. Xperi’s solutions are licensed by hundreds of leading global partners and have shipped in billions of products in areas including premium audio, automotive, broadcast, computational imaging, computer vision, mobile computing and communications, memory, data storage, and 3D semiconductor interconnect and packaging. For more information, please call 408-321-6000 or visit www.xperi.com.

SOURCE: XPERI CORPORATION
XPER-E

Contacts
Geri Weinfeld
Vice President, Investor Relations
+1 818-436-1231 or geri.weinfeld@xperi.com

https://www.businesswire.com/news/home/20200422005259/en/Xperi-Report-Quarter-Fiscal-Year-2020-Financial

Lớp 1 – Bài 7 – Trang 43 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 7 – Page 43 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 7 = Lesson 7
Trang 43 = Page 43
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ a

trái cà = goat (sample audio)

nhà ga = cricket (sample audio)

cây đa = umbrella (sample audio)

cá tra = coconut tree (sample audio)

Cà có lá to. (sample audio)

Tí có cá lạ . (sample audio)

Ba chị em ca. (sample audio)

Lớp 1 – Bài 16 – Trang 92 – Phần 1: QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ KỂ CHUYỆN, Phần 2: TẬP ĐỌC, Phần 3: TẬP VIẾT – First Grade – Lesson 16 – Page 92 – Part 1: OBSERVATION PICTURE AND TELL THE STORY, Part 2: PRACTICE READING, Part 3: PRACTICE WRITING


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
BÀI 16: GIỮ GÌN BÀN GHẾ
PHẦN 1: QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ KỂ CHUYỆN

Em thấy gì trong hình vẽ ở trang tiếp theo? Các nhân vật trong hình đang làm gì? Dùng từ ngữ em biết để tập kể lại câu chuyện trong hình.PHẦN 2: TẬP ĐỌC
Em hãy tập đọc câu chuyện trong hình vẽ ở trang tiếp theo.

EM HÃY ĐỌC CÂU CHUYỆN TRONG TRANG 95.

HOMEWORK:

EM ĐÃ HỌC BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC TRONG CÂU CHUYỆN ĐÓ LÀ GÌ? WRITE A SUMMARY OF THE GIVEN STORY. WHAT’S A MORAL LESSON FROM THE STORY?

Em hãy chú thích các hình trong trang 93 – Label the following pictures in page 93.
PS>Attached is page 93 and page 95 with audio clipsPHẦN 3: TẬP VIẾT
Em hãy lập dàn bài dưới đây và viết lại câu chuyện em đã đọc ở trang trước vào vở ghi.
1. Dẫn chuyện
 Câu chuyện xảy ra khi nào, ở đâu? _____________________________________
 Câu chuyện bắt đầu như thế nào? ______________________________________
2. Nội dung câu chuyện
 Các chi tiết tiếp theo sau khi câu chuyện bắt đầu ___________________________________________________________________
3. Bài học từ câu chuyện________________________________________________________

Lớp 1 – Bài 8 – Trang 49 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 8 – Page 49 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 8 = Lesson 8
Trang 49 = Page 49
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ d

con dê = goat (sample audio)

con dế = cricket (sample audio)

cây dù = umbrella (sample audio)

cây dừa = coconut tree (sample audio)

đèn dầu = oil lamp (sample audio)

Dì ta có cá. (sample audio)

Tí dắt dê đi dọc bờ hồ. (sample audio)