Phát Sóng Các Cuộc Thi, Xổ Số và Chào Mời Gây Quỹ


Theo tin FCC

Date Last Updated/Reviewed:
Wednesday, January 17, 2018

Các đài phát hình và phát thanh phải tuân thủ các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) khi tiến hành các cuộc thi. Các đài phải công khai đầy đủ và chính xác các quy tắc của cuộc thi, và đại thể phải tiến hành cuộc thi như đã được quảng cáo. Những mô tả cuộc thi không được giả dối, gây hiểu nhầm hay lừa đảo.

Xổ Số

Pháp luật liên bang nhìn chung nghiêm cấm phát sóng các quảng cáo về xổ số, ngoại trừ:

Các cuộc xổ số được tiến hành bởi một tiểu bang nơi mà quảng cáo được phát sóng bởi một đài được cấp phép cho một địa điểm trong tiểu bang đó.
Trò chơi được tiến hành hợp pháp bởi một bộ tộc người Anh-điêng (Indian tribe hay người da đỏ).
Các quảng cáo cả trong-tiểu-bang và ngoài-tiểu-bang cho hoạt động cá cược sòng bạc hợp pháp.
Các cuộc xổ số được cấp phép hoặc mặt khác không bị cấm đoán bởi một tiểu bang ở nơi mà họ được quảng cáo miễn là các cuộc xổ số đó được tiến hành bởi một tổ chức không-vì-lợi-nhuận hoặc là tổ chức chính phủ hay được tiến hành như là một hoạt động quảng cáo bởi một tổ chức thương mại khi mà hoạt động xổ số không phải là việc kinh doanh chính yếu của tổ chức đó.
Các cuộc thi câu cá nhất định.
Chào Mời Gây Quỹ

Nhìn chung, việc phát sóng các thỉnh cầu gây quỹ nhằm phục vụ cho các mục đích hợp pháp – bao gồm cả các thỉnh cầu đóng góp để đáp ứng cho các chi phí hoạt động của đài – thì được cho phép theo luật pháp liên bang.

Hình phạt

Nếu bạn tin rằng một nhà đài đã vi phạm các quy tắc FCC về các cuộc thi, xổ số hay chào mời gây quỹ, thì bạn có thể nộp một đơn khiếu nại với FCC. Các vi phạm có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với người nắm giữ giấy phép phát sóng.
Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.https://www.fcc.gov/consumers/guides/phat-song-cac-cuoc-thi-xo-so-va-chao-moi-gay-quy

Leave a Reply