Tag: overing Your Health

Inland Empire Health Plan (IEHP) và iHeartRadio hợp tác với podcast mới ‘Covering Your Health’


Theo tin Inland Empire Health Plan hay prnewswire.com

EHP hợp tác với iHeartRadio để cải thiện sức khỏe thông qua podcast mới: ‘Covering Your Health’

RANCHO CUCAMONGA, California
Ngày 27 tháng 11 năm 2023

15 phút mỗi ngày có thể dẫn đến một lối sống lành mạnh hơn.

Đó là mục tiêu của sự hợp tác podcast mới với hai tuần một lần giữa Inland Empire Health Plan (IEHP) và iHeartRadio.

Được tổ chức bởi nhân vật phát thanh địa phương lâu năm Evelyn Erives thì “Covering Your Health” là một podcast chăm sóc sức khỏe mang phong cách thông tin tập trung vào các chủ đề quan trọng đối với những người gọi Inland Empire là nhà.

“Podcast là một bộ công cụ thiết yếu cho những người trong cộng đồng của chúng tôi muốn đưa ra những lựa chọn tích cực về sức khỏe của họ,” Jarrod McNaughton (giám đốc điều hành của chương trình y tế phi lợi nhuận) nói. “Tầm nhìn của IEHP là cung cấp cho các thành viên các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc tối ưu và sức khỏe dồi dào, và đây là một cơ hội khác để chúng tôi thực hiện tốt lời hứa của mình.”

Trong tập khai mạc vào ngày 20 tháng 11 thì Erives đã chào đón McNaughton. McNaughton là người đã nói về trải nghiệm cuộc sống, công việc của anh ấy trong ngành chăm sóc sức khỏe, quy trình gia hạn Medi-Cal và Covered California.

Erives sẽ phỏng vấn một chuyên gia khách mời mới trong mỗi tập, đặt câu hỏi về các chủ đề khác nhau từ sức khỏe tâm thần và bà mẹ đến dinh dưỡng cũng như tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe hàng năm. Những vị khách này sẽ đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trực tiếp như bệnh viện và bác sĩ cho đến các giám đốc điều hành chất lượng và y tế cộng đồng khi tất cả đều tận tâm cải thiện sức khỏe cho cộng đồng.

Erives nói “Covering Your Health” mang đến một cách tiếp cận mới để đơn giản hóa các chủ đề phức tạp liên quan đến sức khỏe. Khi bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe của riêng mình thì Erives mong muốn được học hỏi cùng với những người nghe podcast và sẽ đặt những câu hỏi mở ra cánh cửa cho những cuộc trò chuyện sâu hơn.

“Là người đã gọi IE là nhà gần hết cuộc đời mình, tôi quan tâm đến cư dân như gia đình và điều quan trọng đối với tôi là họ luôn cập nhật thông tin về sức khỏe của mình để giúp phát hiện và ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn,” Erives nói. “Trong tương lai, hy vọng của tôi đối với podcast là nó sẽ cung cấp thông tin và tài nguyên có giá trị cho cư dân của Inland Empire. Tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục là nền tảng để các chuyên gia trong lĩnh vực này chia sẻ kiến thức và chuyên môn của họ với cộng đồng .”

Các tập “Covering Your Health” được phát sóng vào thứ Hai hàng tuần trên ứng dụng iHeartRadio hoặc bất cứ nơi nào quý vị nhận được podcast của mình.

Cập nhật các bản cập nhật podcast và mọi thứ liên quan đến IEHP tại iehp.org hoặc trên mạng xã hội tại iehp_healthcare trên Instagram và facebook.com/IEHP.org.


EHP, iHeartRadio partner to improve health through new podcast, ‘Covering Your Health’

RANCHO CUCAMONGA, Calif., Nov. 27, 2023 /PRNewswire/ — Fifteen minutes out of your day could lead to a healthier lifestyle.

That’s the goal of a new, bi-weekly podcast collaboration between Inland Empire Health Plan (IEHP) and iHeartRadio.

Hosted by longtime local radio personality Evelyn Erives, “Covering Your Health” is an informational-style wellness podcast focusing on topics that matter to those who call the Inland Empire home.

“The podcast is an essential toolkit for those in our community looking to make positive choices about their health,” said Jarrod McNaughton, the not-for-profit health plan’s chief executive officer. “IEHP’s vision is to provide members with resources that support optimal care and vibrant health, and this is another opportunity for us to make good on our promise.”

For the inaugural episode on Nov. 20, Erives welcomed McNaughton who spoke about his life experiences, his work in the health care industry, the Medi-Cal renewal process and Covered California.

Erives will interview a new guest expert each episode, asking questions on varying topics from mental and maternal health to nutrition and the importance of annual checkups. These guests will come from diverse backgrounds, from direct care providers such as hospitals and physicians to quality and community health executives, all dedicated to improved health for the community.

Erives said “Covering Your Health” allows for a fresh approach to simplifying complicated health-related topics. As she embarks on her own wellness journey, Erives looks forward to learning alongside podcast listeners and will ask questions that open the doors for further conversation.

“As someone who has called the IE home most of my life, I care for the residents like family and it’s important to me they stay up to date on their health to help detect and prevent health issues before they become more serious,” Erives said. “Moving forward, my hope for the podcast is that it will provide valuable information and resources to residents of the Inland Empire. I also hope that it will continue to be a platform for experts in the field to share their knowledge and expertise with the community.”

Episodes of “Covering Your Health” drop every other Monday on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.

Keep up with podcast updates and all things IEHP-related at iehp.org or on social media at iehp_healthcare on Instagram and facebook.com/IEHP.org.

About IEHP

With a mission to heal and inspire the human spirit, Inland Empire Health Plan (IEHP) is one of the top 10 largest Medicaid health plans, the largest not-for-profit Medicare-Medicaid public health plan in the country, and for the third year in a row, certified as A Great Place To Work®. In its 27th year, IEHP supports more than 1.6 million Riverside and San Bernardino County residents enrolled in Medicaid or IEHP DualChoice (those with both Medi-Cal and Medicare). Today, IEHP has a growing network of nearly 6,800 providers and more than 3,000 team members who are fully committed to the vision: We will not rest until our communities enjoy optimal care and vibrant health. To learn more, go to iehp.org.

SOURCE Inland Empire Health Plan (IEHP)https://www.prnewswire.com/news-releases/iehp-iheart-radio-partner-to-improve-health-through-new-podcast-covering-your-health-301998148.html