Category: Uncategorized

Lớp 1 – Bài 17 – Trang 273 – First Grade – Lesson 17 – Page 273 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 17 – Trang 273 – First Grade – Lesson 17 – Page 273
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 17
Trang 273

at et

bát = bowl

hát = sing

vát = sand

vẹt = parrot

sét = lightning

bánh tét = Cylindric glutinous rice cake (filled with green bean paste and fat pork)

Hello world!

We are moving to new web hosting server. Please pardon us if you could not access to any articles, clips, or pictures at the moment

Lớp 1 – Bài 16 – Trang 92 – Phần 1: QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ KỂ CHUYỆN, Phần 2: TẬP ĐỌC, Phần 3: TẬP VIẾT – First Grade – Lesson 16 – Page 92 – Part 1: OBSERVATION PICTURE AND TELL THE STORY, Part 2: PRACTICE READING, Part 3: PRACTICE WRITING


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
BÀI 16: GIỮ GÌN BÀN GHẾ
PHẦN 1: QUAN SÁT HÌNH VẼ VÀ KỂ CHUYỆN

Em thấy gì trong hình vẽ ở trang tiếp theo? Các nhân vật trong hình đang làm gì? Dùng từ ngữ em biết để tập kể lại câu chuyện trong hình.PHẦN 2: TẬP ĐỌC
Em hãy tập đọc câu chuyện trong hình vẽ ở trang tiếp theo.

EM HÃY ĐỌC CÂU CHUYỆN TRONG TRANG 95.

HOMEWORK:

EM ĐÃ HỌC BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC TRONG CÂU CHUYỆN ĐÓ LÀ GÌ? WRITE A SUMMARY OF THE GIVEN STORY. WHAT’S A MORAL LESSON FROM THE STORY?

Em hãy chú thích các hình trong trang 93 – Label the following pictures in page 93.
PS>Attached is page 93 and page 95 with audio clipsPHẦN 3: TẬP VIẾT
Em hãy lập dàn bài dưới đây và viết lại câu chuyện em đã đọc ở trang trước vào vở ghi.
1. Dẫn chuyện
 Câu chuyện xảy ra khi nào, ở đâu? _____________________________________
 Câu chuyện bắt đầu như thế nào? ______________________________________
2. Nội dung câu chuyện
 Các chi tiết tiếp theo sau khi câu chuyện bắt đầu ___________________________________________________________________
3. Bài học từ câu chuyện________________________________________________________

Lớp 1 – Bài 11 – Trang 67 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 11 – Page 67 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 11 = Lesson 11
Trang 67 = Page 67
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ ư

bộ lư = incense burner, cense (sample audio)

sư tử= lion (sample audio)

khoai từ = Lesser Yam, Asiatic yam, Yams, Chinese yam, hungry yam (sample audio)

bao thư = envelope

Tí đi từ từ. (sample audio)

Dì có bộ lư. (sample audio)

Tí dừng bước trước ngã tư. (sample audio)

Hello world!

Welcome to viethdradio.com. We are moving to new web hosting server. Please pardon us if you could not access any articles, files, or video clips at the moment.

Hello world!

Welcome to VietHDRadio.com. We are moving to new web hosting server. Please pardon us if you could not access any articles, pictures, or video clips at the moment

Website Maintain!

Welcome to VietHDRadio.com We are moving to new hosting site. Please pardon us if you could not access any contents, images, and video clips

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Welcome to Year of the Monkey 2016

Đêm Giao Thừa Tết 2016 (Tet/Vietnamese/Lunar New Year’s Eve 2016): Ngày 7 Tháng 2 (February 7) Tết Nguyên Đán 2016 (Tet/Vietnamese/Lunar New Year Day 2016): Ngày 8 Tháng 2 (February 8)