Jeff Woodke bị giam giữ sáu năm ở Niger chia sẻ câu chuyện với Đài The Voice of the Martyrs


Theo tin The Voice of the Martyrs

Người Mỹ bị giam giữ sáu năm ở Niger chia sẻ câu chuyện với Đài The Voice of the Martyrs
Tiếng Nói của Các Vị Tử Đạo phục vụ các Kitô hữu bị bách hại ở những nơi khó khăn và nguy hiểm nhất để theo Chúa Kitô.

BARTLESVILLE, OK
Ngày 22 tháng 5 năm 2024

“Thà chết còn hơn bị bắt làm con tin”, Jeff Woodke nói với Todd Nettleton (Người dẫn chương trình Đài phát thanh The Voice of the Martyrs).

Khi Jeff nói những lời đó lần đầu tiên thì anh không biết mình sẽ bị bắt làm con tin tại nhà riêng ở Niger vào năm 2016. Nhưng Woodke (một nhân viên phúc âm và cứu trợ lâu dài ở Châu Phi) biết những rủi ro.

Rủi ro không phải là vấn đề lớn trong những năm đầu làm chức vụ của Jeff và Els, vợ ông, ở Niger. Họ làm việc trong các dự án phát triển cộng đồng, xây dựng hội thánh, đào tạo môn đồ và truyền giáo. Niger là một đất nước cởi mở với các nhà thờ khắp nơi. Sự bắt bớ Cơ-đốc nhân ở đó thường đến từ các thành viên trong gia đình hoặc hàng xóm phản đối việc theo Chúa Giê-su. Tuy nhiên thì sự trỗi dậy của Hồi giáo Salafist đã thay đổi Niger – và làm tăng nguy cơ.

Rồi một ngày nọ thì một chiếc xe tải dừng lại ở nhà Woodke. Jeff bị đánh thậm tệ và bị ép lên xe tải sau khi hai lính canh bị bắn chết . Khi họ lái xe đi thì Jeff không biết những kẻ bắt giữ anh là ai và việc giam giữ anh có thể kéo dài bao lâu. Trong sáu năm rưỡi làm con tin thì Jeff bị chuyển đến nơi giam giữ của nhiều nhóm khủng bố, bị đánh đập và ngược đãi.

Gia đình Woodkes chia sẻ câu chuyện đầy kịch tính của họ và đức tin đã đưa họ vượt qua như thế nào cùng với Nettleton trong loạt bài gồm ba phần trên Đài Tiếng nói của Những Người Tử đạo.

Els nói: “Khoảnh khắc tôi nghe tin Jeff bị bắt cóc, tôi đã kêu cầu Chúa”.

Ngay sau khi Jeff bị bắt cóc thì Els cảm thấy Chúa nói với cô rằng “hãy yêu kẻ thù”. Cô vâng lời và không bao giờ để sự cay đắng hay giận dữ đối với những kẻ khủng bố bén rễ trong lòng mình.

Lúc đó là 4 giờ sáng thì khi Els nhấc máy để nghe những lời cô đã cầu nguyện suốt sáu năm rưỡi qua: “Jeff đã khỏi bệnh!”

Jeff phải trải qua vài ngày chăm sóc y tế để ổn định sức khỏe trước khi có thể trở về Mỹ. Một trong những điều đầu tiên anh ấy yêu cầu là một cuốn Kinh thánh.

Trong tập cuối cùng của bộ truyện thì Els nói chuyện với những người đã cầu nguyện cho Jeff được thả và cho cô, điều này đã củng cố đức tin của cô trong thời gian anh bị giam cầm.
American Held Captive for Six Years in Niger Shares Story with The Voice of the Martyrs Radio
The Voice of the Martyrs serves persecuted Christians in the most difficult and dangerous places to follow Christ.

BARTLESVILLE, Okla., May 22, 2024 /PRNewswire/ — “It’s better to be dead than taken hostage,” Jeff Woodke told The Voice of the Martyrs’ Radio Host Todd Nettleton.

When Jeff first said those words, he didn’t know he would be taken hostage from his home in Niger in 2016. But Woodke, a long-term relief and gospel worker in Africa, knew the risks.

Risk wasn’t such a big issue in the early years of the ministry of Jeff and Els, his wife, in Niger. They worked on community-development projects, church planting, discipleship, and evangelism. Niger was an open country with churches throughout. Christian persecution there usually came from family members or neighbors who opposed following Jesus. However, the rise of Salafist Islam changed Niger—and increased the risk.

Then one day a truck pulled up to the Woodke’s home. Two guards were shot and killed, Jeff was badly beaten and forced into a truck. As they drove away, Jeff didn’t know who his captors were or how long his captivity might last. During his six and a half years as a hostage, Jeff was transferred into the custody of multiple terror groups, beaten and mistreated.

The Woodkes share their dramatic story and how their faith carried them through with Nettleton in a three-part series on The Voice of the Martyrs Radio.

“The moment I heard Jeff was kidnapped, I cried out to God,” said Els.

Shortly after Jeff’s abduction, Els felt God say to her, “love the enemy.” She obeyed and never let bitterness or anger toward the terrorists take root in her heart.

It was 4 a.m., when Els answered the phone to hear the words she’d been praying for the past six-and-a-half years: “Jeff has been recovered!”

Jeff spent several days in medical care to stabilize his health before he could return to the US. One of the first things he asked for was a Bible.

In the final episode of the series, Els speaks to the people who prayed for Jeff’s release and for her, which strengthened her faith during his captivity.

About The Voice of the Martyrs
Founded in 1967 by Richard and Sabina Wurmbrand, The Voice of the Martyrs is a nonprofit, interdenominational missions organization serving persecuted Christians in the world’s most difficult and dangerous places to follow Christ. For more information, visit VOM.org.

SOURCE The Voice of the Martyrs

https://www.prnewswire.com/news-releases/american-held-captive-for-six-years-in-niger-shares-story-with-the-voice-of-the-martyrs-radio-302153461.html