FCC cảnh báo 9 chủ đất ở Boston về các chương trình phát thanh PIRATE bất hợp pháp


Theo tin FCC

FCC cảnh báo 9 chủ đất ở Boston về các chương trình phát thanh PIRATE bất hợp pháp
Tiêu đề đầy đủ: FCC đưa ra chín cảnh báo cho các chủ đất ở khu vực Boston về việc phát sóng PIRATE bất hợp pháp

FCC BAN HÀNH 9 CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU ĐẤT KHU VỰC BOSTON VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH RADIO BẤT HỢP PHÁP PHÁP LUẬT
Chủ đất bị cấm hỗ trợ các hoạt động vô tuyến của cướp biển theo Đạo luật PIRATE

WASHINGTON, D.C.
Ngày 1 tháng 12 năm 2023

Cục Thực thi của FCC hôm nay đã đưa ra chín cảnh báo đối với các chủ đất ở khu vực Boston vì dường như đã cho phép phát sóng bất hợp pháp từ tài sản của họ. FCC có thể đưa ra mức phạt vượt quá 2 triệu USD nếu xác định rằng một bên tiếp tục cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia phát sóng vô tuyến bất hợp pháp từ bất kỳ tài sản nào mà họ sở hữu hoặc quản lý.

“Các chủ sở hữu tài sản tiếp tục cho phép hoạt động vô tuyến của bất hợp pháp trên tài sản của họ có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì những hoạt động bất hợp pháp này có thể cản trở các tín hiệu phát sóng được cấp phép và khả năng cung cấp thông báo của hệ thống cảnh báo khẩn cấp của họ,” Loyaan A. Egal (Giám đốc Cục Thực thi – Chief of the Enforcement Bureau.), cho nói. “Xin cảm ơn các đại lý hiện trường ở khu vực Boston đã làm việc để đảm bảo tuân thủ luật liên bang trong lĩnh vực này.”

Hôm nay, Thông báo về việc phát sóng vô tuyến cướp biển bất hợp pháp đã gửi các tài sản mục tiêu được các đặc vụ hiện trường của Cục Thực thi xác định là nguồn truyền sóng vô tuyến của cướp biển. Những thông báo này chính thức thông báo cho chủ sở hữu đất về hoạt động phát sóng bất hợp pháp xảy ra trên tài sản của họ; thông báo cho chủ sở hữu đất về trách nhiệm pháp lý tiềm tàng của họ khi cho phép hoạt động đó xảy ra trên tài sản của họ; yêu cầu bằng chứng về việc việc phát sóng bất hợp pháp đã chấm dứt trên tài sản đó; và yêu cầu nhận dạng (các) cá nhân tham gia vào việc phát sóng bất hợp pháp.

Đạo luật PIRATE cung cấp cho FCC thẩm quyền thực thi bổ sung, bao gồm các hình phạt cao hơn đối với các đài phát thanh PIRATE lên tới số tiền được điều chỉnh theo lạm phát là 115.802 USD mỗi ngày với mức tối đa là 2.316.034 USD. Ngoài các khoản tiền phạt cứng rắn hơn đối với những người vi phạm thì thi luật yêu cầu FCC tiến hành các cuộc rà soát thực thi định kỳ và trao cho Ủy ban quyền thực hiện hành động cưỡng chế đối với chủ nhà và chủ sở hữu tài sản cố tình và cố ý cho phép phát sóng radio pirate trên tài sản của họ.

Thông báo về việc phát sóng vô tuyến pirate bất hợp pháp có sẵn tại: https://www.fcc.gov/document/fcc-warns-boston-landowners-illegal-pirate-radio-broadcasts.


FCC Warns Boston Landowners on Illegal Pirate Radio Broadcasts
Full Title: FCC Issues Nine Warnings to Boston-Area Landowners for Illegal Pirate Radio Broadcasts
Document Type: News Release
Bureau(s): EnforcementMedia Relations

Media Contact:
Katie Gorscak
Katie.gorscak@fcc.gov

For Immediate Release

FCC ISSUES NINE WARNINGS TO BOSTON-AREA LANDOWNERS FOR ILLEGAL PIRATE RADIO BROADCASTS
Landowners Prohibited from Aiding Pirate Radio Operations Under PIRATE Act

WASHINGTON, December 1, 2023—The FCC’s Enforcement Bureau today issued nine warnings to landowners in the Boston area for apparently allowing illegal broadcasting from their properties. The FCC may issue a fine exceeding $2 million if it determines that a party continues to permit any individual or entity to engage in pirate radio broadcasting from any property that they own or manage.

“Property owners that continue to allow pirate radio operations on their properties can face serious consequences because these illegal operations can interfere with licensed broadcast signals and their ability to provide emergency alert system notifications,” said Loyaan A. Egal, Chief of the Enforcement Bureau. “Thank you to the field agents in the Boston area who work to ensure compliance with federal law in this area.”

The Notices of Illegal Pirate Radio Broadcasting sent today target properties identified by Enforcement Bureau field agents as sources of pirate radio transmissions. These notices formally notify landowners of the illegal broadcasting activity occurring on their property; inform landowners of their potential liability for permitting such activity to occur on their property; demand proof that the illegal broadcasting has ceased on the property; and request identification of the individual(s) engaged in the illegal broadcasting.

The PIRATE Act provides the FCC with additional enforcement authority, including higher penalties against pirate radio broadcasters of up to inflation-adjusted amounts of $115,802 per day with a maximum of $2,316,034. In addition to tougher fines on violators, the law requires the FCC to conduct periodic enforcement sweeps and grants the Commission authority to take enforcement action against landlords and property owners that willfully and knowingly permit pirate radio broadcasting on their properties.

The Notices of Illegal Pirate Radio Broadcasting are available at: https://www.fcc.gov/document/fcc-warns-boston-landowners-illegal-pirate-radio-broadcasts.

###

Media Relations: (202) 418-0500 / ASL: (844) 432-2275 / Twitter: @FCC / www.fcc.gov

This is an unofficial announcement of Commission action. Release of the full text of a Commission order constitutes official action. See MCI v. FCC, 515 F.2d 385 (D.C. Cir. 1974).https://www.fcc.gov/document/fcc-warns-boston-landowners-illegal-pirate-radio-broadcasts