Nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ chỉ định ngày 25 tháng 10 là Ngày Âm nhạc trên Đài Phát Thanh Công Cộng Hoa Kỳ


Theo tin NPR

Nghị quyết lưỡng đảng của Quốc hội chỉ định ngày 25 tháng 10 là Ngày Âm nhạc trên Đài Phát thanh Công cộng

Ngày 15 tháng 9 năm 2023
Washington, D.C.

Các Dân biểu Hoa Kỳ Mary Gay Scanlon (D-PA), Mark Amodei (R-NV), Earl Blumenauer (D-OR) và Jake Ellzey (R-TX) đã giới thiệu một nghị quyết lưỡng đảng (H.R.689) vào ngày hôm qua đánh dấu tháng 10 Ngày 25 tháng 1 năm 2023 được chọn là Ngày Âm nhạc trên Đài Phát thanh Công cộng, nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của các đài phát thanh âm nhạc công cộng tại địa phương đối với thính giả và nghệ sĩ âm nhạc của họ trên tất cả 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đại diện Chris Pappas (D-NH), Brian Fitzpatrick (R-PA), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Susie Lee (D-NV), Dwight Evans (D-PA), Donald Payne (D-NJ), Jack Bergman (R-MI), Joe Morelle (D-NY), Chrissy Houlahan (D-PA) và James McGovern (D-MA) đã tham gia buổi giới thiệu với tư cách là nhà đồng tài trợ ban đầu.

“Khi còn học đại học, tôi thích làm việc tại đài phát thanh của trường đại học của mình”, Dân biểu Mary Gay Scanlon nói. “Các đài phát thanh công cộng là một nguồn giải trí và giáo dục đáng kinh ngạc, mang đến cho thính giả trên khắp Hoa Kỳ một cánh cổng tiếp cận thế giới. Sự đa dạng trong chương trình đổi mới của họ là một dịch vụ công cộng tuyệt vời mà tôi tự hào tôn vinh với nghị quyết chỉ định ngày 25 tháng 10 năm 2023 này , là Ngày Âm nhạc Đài Phát thanh Công cộng.”

“Một lần nữa, những điều kỳ diệu của đài phát thanh công cộng lại được thể hiện đầy đủ khi chúng tôi nhận ra cách thức đầy ý nghĩa mà nó kết nối công chúng Mỹ với âm nhạc và thể loại mới”, Dân biểu Mark Amodei nói. “Thật đúng đắn khi đóng góp này được ghi nhận bằng Ngày Âm nhạc Đài Phát thanh Công cộng chính thức.”

Liên minh noncomMUSIC sẽ tổ chức sự kiện thường niên lần thứ tư tập trung vào chủ đề “Xây dựng cộng đồng thông qua âm nhạc” với các đài phát thanh âm nhạc công cộng trên toàn quốc. Lễ kỷ niệm nêu bật những đóng góp mà các đài phát thanh công cộng cung cấp cho giáo dục âm nhạc, khám phá nghệ sĩ và bảo tồn văn hóa âm nhạc địa phương. Vào ngày này, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao hơn 25 triệu người Mỹ nghe các đài âm nhạc phi thương mại mỗi tuần và kết nối với âm nhạc, thể loại và nghệ sĩ mới trong cộng đồng địa phương của họ.

“Đài phát thanh công cộng giới thiệu những âm thanh và phong cách độc đáo của cộng đồng chúng ta, phản ánh sự đa dạng đáng kinh ngạc của quốc gia chúng ta”, Hạ nghị sĩ Earl Blumenauer nói. “Thật phù hợp để kỷ niệm những đóng góp này bằng việc chỉ định chính thức là Ngày Âm nhạc Phát thanh Công cộng.”

“Đài phát thanh công cộng đã giúp xác định các thế hệ. Kể từ khi thành lập, NPR đã là nền tảng của đất nước chúng tôi”, Dân biểu Jake Ellzeynói. “Nó đã phát triển cùng với Hoa Kỳ, cố gắng cung cấp thông tin và giải trí cho công chúng. Sau tất cả những gì nó đã làm được cho chúng tôi, tôi tự hào cùng các đồng nghiệp của mình chỉ định ngày 25 tháng 10 là Ngày Âm nhạc Đài phát thanh Công cộng.”


Congressional Bipartisan Resolution Designates October 25 as Public Radio Music Day

Public Radio Music Day 2023
NPR
September 15, 2023; Washington, D.C.- U.S. Representatives Mary Gay Scanlon (D-PA), Mark Amodei (R-NV), Earl Blumenauer (D-OR), and Jake Ellzey (R-TX) introduced a bipartisan resolution (H.R.689) yesterday marking October 25, 2023, as Public Radio Music Day, thus honoring the important role local public radio music stations serve to their listeners and music artists across all 50 states and U.S. territories. Representatives Chris Pappas (D-NH), Brian Fitzpatrick (R-PA), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Susie Lee (D-NV), Dwight Evans (D-PA), Donald Payne (D-NJ), Jack Bergman (R-MI), Joe Morelle (D-NY), Chrissy Houlahan (D-PA), and James McGovern (D-MA) joined the introduction as original cosponsors.

“When I was in college, I loved working at my university’s radio station,” said Rep. Mary Gay Scanlon. “Public radio stations are an incredible source of entertainment and education, providing listeners across the United States a gateway to the world. The diversity of their innovative programming is an unparalleled public service which I am proud to celebrate with this resolution designating October 25, 2023, as Public Radio Music Day.”

“Once again, the wonders of public radio are on full display as we recognize the meaningful way in which it connects the American public to new music and genres,” said Rep. Mark Amodei. “It’s only right that this contribution be recognized with an official Public Radio Music Day.”

The noncomMUSIC Alliance will host the fourth annual event focusing on the theme of “Building Community Through Music” with public radio music stations nationwide. The celebration highlights the contributions public radio stations provide to music education, artist discovery, and preservation to the local music culture. On this day, we will recognize why over 25 million Americans listen to noncommercial music stations each week and connect with new music, genres, and artists in their local communities.

“Public radio showcases the unique sounds and styles of our communities, reflective of the incredible diversity of our nation,” said Rep. Earl Blumenauer. “It is only fitting to celebrate these contributions with an official designation of Public Radio Music Day.”

“Public radio has helped define generations. Since its inception, NPR has been a cornerstone of our country,” said Rep. Jake Ellzey. “It has grown alongside the United States, striving to keep the public informed and entertained. After all it’s done for us, I am proud to join my colleagues in designating October 25th as Public Radio Music Day.”

To learn more about Public Radio Music Day, visit our website here.

About the noncomMUSIC Alliance: The noncomMUSIC Alliance, with more than 125 partner public radio stations, celebrates noncommercial, nonprofit, local public radio’s role in connecting artists with the communities that enjoy and support their music. Established in 2018, the Alliance’s primary aim is to bring diverse noncommercial music constituencies together, amplify their voices, and inform others – particularly public policy makers – about the need to support public radio’s role in local communities across the United States.

Press Contact:

Shana Armstrong, sarmstrong@npr.org, 202-853-6220
Communications & Engagement Manager, Government & External Affairs, NPRhttps://www.npr.org/about-npr/1199722087/congressional-bipartisan-resolution-designates-october-25-as-public-radio-music-