Lớp 1 – Bài 16 – Trang 264 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 16 – Page 264 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 16 – Trang 264 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 16 – Page 264 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 16

Trang 264

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần ăm và gạch dưới những từ có vần âm. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)

Tài phụ bố mang tấm nệm vô phòng.

Mẹ dạy Tâm đếm số từ một đến năm.

Mẹ chỉ Lan cách kho tôm.

Quân bỏ cục kẹo vào mồm.

Mỗi bữa, Nam ăn hết hai bát cơm đầy.

Đức đang núp sau đống rơm.

AUDIO CLIP

Leave a Reply