Lớp 1 – Bài 20 – Trang 321 – First Grade – Lesson 20 – Page 321 – Vietnamese LanguageLớp 1 – Bài 20 – Trang 321 – First Grade – Lesson 20 – Page 321
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma ThiệnAUDIO CLIPBài 20
Trang 321

ôt ơt ưt

một = one

nhớt = vicous

mứt = jam

đốt = burn

thớt = chopping board

đứt = break

Leave a Reply