Lớp 1 – Bài 19 – Trang 305 – First Grade – Lesson 19 – Page 305Lớp 1 – Bài 19 – Trang 305 – First Grade – Lesson 19 – Page 305
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma ThiệnAUDIO CLIPBài 19
Trang 305

ăt, ât, êt

mắt = eye

mật = honey

Rết = centerpede

cắt = cut

nhất = best, first

Mệt = tired

Leave a Reply