Lớp 1 – Bài 18 – Trang 289 – First Grade – Lesson 18 – Page 289Lớp 1 – Bài 18 – Trang 289 – First Grade – Lesson 18 – Page 289
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma ThiệnAUDIO CLIPBài 18
Trang 289

thịt = meat

sọt = basket

bút = pen

vịt = duck

gọt = peel

nút = knot

Leave a Reply