Lớp 1 – Bài 16 – Trang 257 – First Grade – Lesson 16 – Page 257 – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 16 – Trang 257 – First Grade – Lesson 16 – Page 257
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện


AUDIO CLIPBài 16
Trang 257

êm ôm ơm

nệm = mattress

tôm = shrimp

cơm = rice

đếm = count

mồm = mouth

rơm = straw

Leave a Reply