Lớp 1 – Bài 14 – Trang 232 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 14 – Page 232 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 14 – Trang 232 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 14 – Page 232 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện
Bài 14

Trang 232

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần em, gạch dưới những từ có
vần om và đóng khung những từ có vần um. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)

Lan mua một ly kem sô-cô-la.

Quân đang ném banh cho bạn.

Mẹ đi chợ mua một trái khóm.

Con chó có cái mõm dài.

Cái chum dùng để hứng nước mưa.

Con hùm sống ở trong rừng.

AUDIO CLIP

Leave a Reply