Lớp 1 – Bài 10 – Trang 168 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 10 – Page 168 – Reading Practice – Vietnamese ClassLớp 1 – Bài 10 – Trang 168 – Tập Đọc – First Grade – Lesson 10 – Page 168 – Reading Practice
Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Nước Tôi
Tôma Thiện

Bài 10

Trang 168

Tập Đọc
(Cho các em đọc những câu sau đây. Khoanh tròn những từ có vần en, gạch dưới những từ có
vần on và đóng khung những từ có vần un. Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.)

Thảo giúp mẹ rửa chén.

Tí thổi kèn. Kèn kêu tò tí te.

Tâm đội nón khi ra nắng.

Tí vẽ và tô màu hình tròn.

Thìn dùng con giun làm mồi câu cá.

Mẹ nấu bún bò Huế thật ngon.

AUDIO CLIP

Leave a Reply