ONE Media 3.0 ra mắt ứng dụng STIRR Radio app ở Seattle cho người xem truyền hình tại thị trường truyền hình lớn thứ 14 của quốc gia Hoa Kỳ khi sử dụng tiêu chuẩn truyền hình NEXTGEN


Theo tin ONE Media 3.0 hay prnewswire.com
NE Media 3.0 ra mắt ứng dụng STIRR Radio ở Seattle
NEXTGEN TV Service để cung cấp TV và Radio

SEATTLE, Washington
Ngày 22 tháng 12 năm 2020

Người xem truyền hình tại thị trường truyền hình lớn thứ 14 của quốc gia Hoa Kỳ hiện có thể thưởng thức tương lai với ONE Media 3.0 là một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Sinclair Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: SBGI ) ra thông báo rằng họ đã kết hợp cả dịch vụ truyền hình và đài phát thanh để giao hàng ở Seattle bằng cách sử dụng tiêu chuẩn truyền hình NEXTGEN mang tính cách mạng.

Người tiêu dùng hiện có thể bắt đầu nhận cả chương trình truyền hình và đài phát thanh ở định dạng mới. Sử dụng nội dung radio từ dịch vụ Internet hàng đầu của STIRR thì các kênh âm thanh sẽ có sẵn miễn phí ngay lập tức cho bất kỳ ai có TV NEXTGEN được kết nối với Web. Bao gồm trong số các kênh radio sẽ có Danh sách Stingray Hits, Stingray Hot Country, Stingray Latin Hits và hàng chục kênh khác. Dịch vụ mới này trùng với sự ra mắt của bảy đài truyền hình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật số mới.

Được hỗ trợ bởi ATSC 3.0 thì NEXTGEN TV là bản nâng cấp công nghệ phát sóng quan trọng nhất chưa được triển khai. Nó không chỉ cho phép chất lượng video vượt trội mà còn cung cấp dịch vụ di động và khả năng kết hợp nội dung phát sóng không dây với nội dung trực tiếp từ Internet. Ứng dụng Broadcast do ONE Media 3.0 phát triển là trung tâm để cung cấp các dịch vụ mới này.

Các dịch vụ phát thanh NEXTGEN có nhãn hiệu là “STIRR XT,” hiện đã có ở Seattle sau khi được thử nghiệm bởi ONE Media 3.0 ở Nashville. Công nghệ mới mang một “kỷ nguyên phát thanh” mới vào môi trường nghe của người xem NEXTGEN bằng cách sử dụng TV và thiết bị di động hỗ trợ NEXTGEN để mở rộng phạm vi tiếp cận của các dịch vụ âm thanh. Việc kết hợp các dịch vụ âm thanh Internet này với radio vô tuyến là bước tiếp theo cho thị trường Seattle.

Michael Bouchard (Phó Giám đốc Chiến lược Công nghệ của ONE Media – ONE Media’s VP of Technology Strategy) cho biết, “Công nghệ đột phá này đặt nền tảng cho các kế hoạch trong tương lai của chúng tôi nhằm tăng cường khả năng tiếp nhận các dịch vụ vô tuyến truyền hình mặt đất trên khắp đất nước, vì NEXTGEN TV được các đài truyền hình triển khai ở khắp mọi nơi.” Các kênh radio STIRR (cùng với một số kênh video STIRR) sẽ khả dụng ngay lập tức cho bất kỳ ai có TV NEXTGEN được kết nối với Internet. “Việc sử dụng toàn bộ tiềm năng của NEXTGEN TV để mở rộng phạm vi tiếp cận của các dịch vụ này cho khán giả của chúng tôi là tiến trình tự nhiên để sử dụng đầy đủ các khả năng mới của chúng tôi.”ONE Media 3.0 launches its STIRR Radio App in Seattle
NEXTGEN TV Service to Deliver TV and Radio

Dec 22, 2020, 16:00 ET

SEATTLE, Dec. 22, 2020 /PRNewswire/ — Television viewers in the nation’s 14th largest TV market can now get a taste of the future as ONE Media 3.0, a wholly-owned subsidiary of Sinclair Broadcast Group, Inc. (Nasdaq: SBGI), announced that it has combined both television and radio services for delivery in Seattle using the revolutionary NEXTGEN TV standard.

Consumers can now begin receiving both television and radio programming in the new format. Using radio content from its over-the-top Internet service, STIRR, the audio channels will be available for free immediately to anyone with a NEXTGEN television set connected to the Web. Included among the radio channels will be Stingray Hits List, Stingray Hot Country, Stingray Latin Hits and a dozen others. The new service coincides with the launch of seven television stations using the new digital standard.

Powered by ATSC 3.0, NEXTGEN TV is the most significant broadcast technology upgrade yet deployed. It permits not only extraordinary video quality but also mobile delivery and the ability to merge wireless broadcast content with content directly from the Internet. The Broadcast App developed by ONE Media 3.0 is the centerpiece for delivery of these new services.

Piloted by ONE Media 3.0 in Nashville, NEXTGEN radio services, branded as “STIRR XT,” are now available in Seattle. The new technology brings a new “age of radio” into the listening environment of NEXTGEN viewers by utilizing NEXTGEN-enabled TVs and mobile devices to expand the reach of audio services. Combining these Internet audio services with over-the-air radio is next on the horizon for the Seattle market.

Michael Bouchard, ONE Media’s VP of Technology Strategy, stated, “This breakthrough technology lays the groundwork for our future plans of enhancing the reception of terrestrial over-the-air radio services throughout the country, as NEXTGEN TV is deployed by broadcasters everywhere.” The STIRR radio channels (along with some STIRR video channels) will be available immediately to anyone with a NEXTGEN TV connected to the Internet. “Utilizing the full potential of NEXTGEN TV to expand the reach of these services for our audience is the natural progression for fully utilizing our new capabilities.”

About ONE Media 3.0
ONE Media 3.0, headquartered in Hunt Valley, MD, was established with a vision to build and globally deploy the Next Generation Broadcast Platform, enabling broadcasters to be competitive across all platforms in delivering enhanced video and data services. For more information about ONE Media 3.0, see www.onemediallc.com.

SOURCE ONE Media 3.0, LLC

Related Links

Homehttps://www.prnewswire.com/news-releases/one-media-3-0-launches-its-stirr-radio-app-in-seattle-301197806.html