Month: June 2020

Doodle Labs ra Thông Báo phát hành Mẫu RM-3625 cho Đài phát thanh thông minh hoạt động tại băng tần CBRS


Theo tin D100 Radio, LLC hay prnewswire.com

SOMERSET, N.J. (PRweB) ngày 20 tháng 5 năm 2020

Doodle Labs rất vui mừng được phát hành một mô hình mới của Đài phát thanh thông minh hoạt động tại băng tần CBRS (Dịch vụ vô tuyến băng thông rộng Citizens @ 3550-3700 MHz). Băng tần CBRS là một dải lớn của phổ mới chưa được cấp phép – được đặt tên là Ban Đổi mới Ban Sáng tạo bởi FCC – để thúc đẩy sự phát triển của làn sóng ứng dụng không dây thương mại tiếp theo cho Công nghiệp 4.0.

Các quy tắc phổ chia sẻ quản lý băng tần này cung cấp bảo vệ nhiễu ngay cả đối với hoạt động miễn phí giấy phép. Đài phát thanh thông minh RM-3625 (liên kết bên dưới) cho phép triển khai các mạng không dây riêng có độ trễ thấp cho các trường hợp sử dụng IoT công nghiệp. Nó cung cấp hiệu suất cao hơn và chi phí thay thế thấp hơn đáng kể cho thiết bị LTE Band 48.
Doodle Labs đã mở rộng công nghệ Mesh Rider ™ (liên kết bên dưới) được cấp bằng sáng chế để đáp ứng các yêu cầu quy định của băng tần CBRS. Đài phát thanh thông minh RM-3625 sáng tạo có thể được cấu hình để hoạt động trong cả vai trò của Thiết bị dịch vụ vô tuyến băng tần Citizens (CBSD-A) và Thiết bị người dùng cuối (EUD) cho các trường hợp sử dụng IoT công nghiệp di động. Mesh Rider là một công nghệ mạng và RF tiên tiến để liên lạc tầm xa. Khách hàng thường xuyên phát video HD độ trễ thấp từ khoảng cách lên tới 20 km (trường được chứng minh cho liên kết từ xa 116 km).

Mẫu RM-3625 mới tham gia danh mục Radio thông minh mở rộng hoạt động ở nhiều tần số khác nhau trong phạm vi 100 MHz đến 6 GHz. Chúng tôi rất vui mừng với giải pháp CBRS của chúng tôi. Tương tự như các sản phẩm WiFi công nghiệp của chúng tôi, mô hình CBRS này mở ra một cơ hội mới cho khách hàng của chúng tôi trong nhiều ngành công nghiệp và đặc biệt là trong lĩnh vực Xe tự hành / Không người lái đang phát triển nhanh, ông Amol Parikh, Phó Giám đốc Tiếp thị tại Doodle Labs cho biết.

Doodle Labs đã hợp tác chặt chẽ với Federated Wireless để đảm bảo khả năng tương tác của Mesh Rider ™ và Phổ truy cập chung (SAS). Becky Bobzien-Simms, VP Operations, Federated Wireless cho biết, chúng tôi biết rằng CBRS sẽ mở ra cơ hội đổi mới trong hệ sinh thái không dây và chúng tôi nghĩ rằng RM-3625 mới là một ví dụ tuyệt vời về điều đó. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Doodle Labs vào Chương trình đối tác của chúng tôi.

Liên kết để biết thêm thông tin:
Tổng quan về Đài phát thanh thông minh RM-3625: https://doodlelabs.com/products/smart-radio/smart-radio-cbrs-rm-3625-overview
CBRS với Lưới Rider: https://doodlelabs.com/technology/cbrs-with-mesh-rider-intro
Introducing the CBRS Smart Radio by Doodle Labs

Doodle Labs is excited to release the RM-3625 Smart Radio operating at the CBRS Band to enable commercial wireless applications for Industry 4.0.

SOMERSET, N.J. (PRWEB) MAY 20, 2020
Doodle Labs is excited to release a new model of the Smart Radio that operates at the CBRS band (Citizens Broadband Radio Service @ 3550-3700 MHz). The CBRS band is a large swath of newly unlicensed spectrum – dubbed the “Innovation Band” by the FCC — to promote the development of the next wave of commercial wireless applications for Industry 4.0.
The shared spectrum rules governing this band provide interference protection even for license free operation. The RM-3625 Smart Radio (link below) enables deployment of low latency private wireless networks for Industrial IoT use cases. It provides a higher performance and significantly lower cost alternative to LTE Band 48 equipment.
Doodle Labs extended its patented Mesh Rider™ (link below) technology to meet the regulatory requirements of the CBRS band. The innovative RM-3625 Smart Radio can be configured to operate in both the Citizens Band Radio Service Device (CBSD-A) and End User Device (EUD) roles for mobile Industrial IoT use cases. Mesh Rider is an advanced RF and networking technology for long-range communication. Customers regularly stream low latency HD video from up to 20 km away (field proven for 116 km telemetry link).
The new RM-3625 model joins an extensive portfolio of Smart Radios that operate at various frequencies in the 100 MHz to 6 GHz range. “We’re excited with our CBRS solution. Similar to our Industrial WiFi products, this CBRS model opens up a new set of opportunities for our customers in many industry verticals and especially in the fast growing Autonomous/Unmanned Ground Vehicles sector,” said Amol Parikh, VP of Marketing at Doodle Labs.
Doodle Labs has worked closely with Federated Wireless to ensure the interoperability of Mesh Rider™ and the Shared Access Spectrum (SAS). “We knew that CBRS would open up opportunities for innovation in the wireless ecosystem, and we think the new RM-3625 is a great example of that,” said Becky Bobzien-Simms, VP Operations, Federated Wireless. “We are pleased to welcome Doodle Labs into our Partner Program.”
Links for more information:
RM-3625 Smart Radio Overview: https://doodlelabs.com/products/smart-radio/smart-radio-cbrs-rm-3625-overview
CBRS with Mesh Rider: https://doodlelabs.com/technologies/cbrs-with-mesh-rider-intro

https://www.prweb.com/releases/introducing_the_cbrs_smart_radio_by_doodle_labs/prweb17131095.htm