Lớp 1 – Bài 20 – Trang 121 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 20 – Page 121 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa


AUDIO FILE

Click the audio clip belowBài 20 = Lesson 20
Trang 121 = Page 121
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ v

con vụ = humming-top

con voi = elephant (sample audio)

cái vợt = net, racket (sample audio)

đôi vớ = pair of stocks (sample audio)

con vịt = duck (sample audio)

Tơ để vớ vô tủ. (sample audio)

Má Tí đã về. (sample audio)

Tí vẽ trái đu đủ. (sample audio)

Tí và Tơ lùa vịt xuống vũng. (sample audio)

Leave a Reply