Lớp 1 – Bài 8 – Trang 49 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 8 – Page 49 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 8 = Lesson 8
Trang 49 = Page 49
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ d

con dê = goat (sample audio)

con dế = cricket (sample audio)

cây dù = umbrella (sample audio)

cây dừa = coconut tree (sample audio)

đèn dầu = oil lamp (sample audio)

Dì ta có cá. (sample audio)

Tí dắt dê đi dọc bờ hồ. (sample audio)

Leave a Reply