Lớp 1 – Bài 9 – Trang 55 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 9 – Page 55 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 9 = Lesson 9
Trang 56 = Page 56
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ đ

dấu ngã

đá banh = play soccer (sample audio)
trái đu đủ = papaya (sample audio)
đôi đũa = chopsticks (sample audio)
đàn gáo = dipper (sample audio)
đèn dầu = oil lamp (sample audio)
Dì ta đi đò. (sample audio)
Dì có cà đỏ. (sample audio)
Tí đã có cọ. (sample audio)
Tí và Đỗ đá banh. (sample audio)

Leave a Reply