Lớp 1 – Bài 11 – Trang 67 – Phần 4 – Chính tả – First Grade – Lesson 11 – Page 67 – Part 4


Theo SÁCH GIÁO KHOA LỚP 01 Trường Việt ngữ La Vang – Giáo Họ Đức Mẹ La Vang

Nguồn: Sách Đức Dục và Học Vần
Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa
Bài 11 = Lesson 11
Trang 67 = Page 67
Phần 4 = Part 4
Chính tả

chữ ư

bộ lư = incense burner, cense (sample audio)

sư tử= lion (sample audio)

khoai từ = Lesser Yam, Asiatic yam, Yams, Chinese yam, hungry yam (sample audio)

bao thư = envelope

Tí đi từ từ. (sample audio)

Dì có bộ lư. (sample audio)

Tí dừng bước trước ngã tư. (sample audio)

Leave a Reply