Sự phơi nhiễm của Con người với Các trường Tần số Radio (RF) từ các Ăng ten Gắn-trên-Xe


Theo tin FCC

Các ăng ten gắn-trên-xe sử dụng cho truyền thông vô tuyến thường hoạt động ở một mức công suất cỡ ba watt hay thấp hơn. Các ăng ten vô tuyến này thì thường được gắn trên nóc, cốp hay cửa sổ hậu của một chiếc xe hơi hay xe tải.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, để bị phơi nhiễm ở các mức RF tiến gần đến các giới hạn an toàn được thông qua bởi FCC, thì cần phải ở lại rất gần một ăng ten vô tuyến gắn-trên-xe trong một khoảng thời gian đáng kể. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thân kim loại của chiếc xe có thể che chắn hiệu quả cho người ngồi bên trong. Lắp đặt đúng cách một ăng ten gắn-trên-xe để tối đa hóa hiệu quả che chắn này là một cách tốt để tối thiểu hóa sự phơi nhiễm. Một vài công ty khuyến cáo là các ăng ten nên được lắp đặt hoặc là ở trung tâm nóc hay ở trung tâm cốp của một chiếc xe. Để đáp ứng các lo ngại được nêu về các ăng ten vô tuyến lắp bên cửa-sổ-hậu thường được sử dụng, một khoảng cách phân ly tối thiểu là 1-2 feet được đề xuất như là một cách để tối thiểu hóa phơi nhiễm cho người ngồi trong xe.

Từ dữ liệu thu thập được đến ngày nay, các ăng ten vô tuyến cá nhân, gắn-trên-xe, lắp-đặt-đúng-cách, sử dụng đến công suất ba watt cho kết quả các mức phơi nhiễm tối đa ở trong hay gần tới chiếc xe thường là thấp hơn nhiều các giới hạn an toàn của FCC, với giả định rằng ăng ten truyền tải ở cách 6 inch hay xa hơn tới người ngồi trong xe.
Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.https://www.fcc.gov/consumers/guides/su-phoi-nhiem-cua-con-nguoi-voi-cac-truong-tan-so-radio-rf-tu-cac-ang-ten-gan-tren

Leave a Reply