Month: June 2018

Sự phơi nhiễm của Con người với Các trường Tần số Radio (RF) từ các Ăng ten Gắn-trên-Xe

Theo tin FCC Các ăng ten gắn-trên-xe sử dụng cho truyền thông vô tuyến thường hoạt động ở một mức công suất cỡ ba watt hay thấp hơn. Các ăng ten vô tuyến này thì thường được gắn trên nóc, cốp hay cửa sổ hậu của một chiếc xe hơi hay xe tải. Các nghiên […]