Hủy, Lên lịch lại hoặc Từ chối Chương trình Radio và TV


Theo tin FCC

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không kiểm soát việc lên lịch chương trình của các đài radio hay truyền hình, dù là dịch vụ phát sóng hay thuê bao như là cáp, radio vệ tinh hoặc truyền hình vệ tinh. FCC chấp thuận các giấy phép cho các đài truyền hình và phát sóng radio và điều chỉnh một vài mặt trong hoạt động của họ, nhưng FCC không áp đặt các quy tắc cho việc lựa chọn và lên lịch lại chương trình.

Lên lịch chương trình

Người phát sóng truyền hình và radio và nhà cung cấp dịch vụ thuê bao được kỳ vọng nhận thức được các vấn đề và nhu cầu của các cộng đồng họ phục vụ và giới thiệu các chương trình đề cập đến các vấn đề địa phương. Họ không được yêu cầu phải phát sóng tất cả chương trình có thể sẵn dùng cho họ từ các mạng lưới hay nhà cung cấp chương trình khác.

Các khiếu nại và quan ngại

Tất cả những quan ngại hay bình luận về chương trình truyền hình hoặc radio nên được gửi thẳng đến nhà cung cấp dịch vụ phát sóng hay thuê bao để những người chịu trách nhiệm trong việc ra quyết định chương trình có thể trở nên được thông tin tốt hơn về quan điểm của khán thính giả.
Muốn nhận văn bản dưới dạng dễ tiếp cận

Để xin được cung cấp bài viết này dưới dạng dễ tiếp cận – như chữ braille, chữ lớn, văn kiện Word hoặc text hoặc âm thanh – xin vui lòng gởi email tới fcc504@fcc.gov, hoặc gởi thư hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi (nói tiếng Anh) qua địa chỉ và số điện thoại nằm ở cuối trang này.Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng – xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC www.fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC
Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.https://www.fcc.gov/consumers/guides/huy-len-lich-lai-hoac-tu-choi-chuong-trinh-radio-va-tv

Leave a Reply